Cena drvene gradje?

Najčešće pitanje koje se postavlja jeste: Koja je cena drvene gradje?